Producera och sälj din el

Vad är en mikroproducent?

Mikroproducent är man när man producerar egen el för att täcka sitt egna behov. Både elanvändning och elproduktionen varierar under året och som mikroproducent köper du el vid underskott i produktionen och säljer vid överskott. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara mikroproducent.

Sälj din elproduktion

Det mesta av den el som dina solpaneler genererar kommer du själv att använda. Detta gör att den elen du köper kommer att minska. De tider som din solcellsanläggning genererar mer energi än vad du har behov av så kommer överskottet att gå ut på elnätet. Här kan du läsa mer om att sälja din elproduktion.

Regler för skattereduktion

Från och med den 1 januari 2015 får du som är mikroproducent och har anmält till din nätägare (detta måste du göra själv) att du producerar el en skattereduktion motsvarande 60 öre/kWh på den el som matas ut på elnätet enligt följande regler:

  • Du får max ha en huvudsäkring på 100 A.
  • Inmatning och utmatning skall ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Du får max mata ut lika mycket som du använder i samma mätpunkt.
  • Du kan maximalt få tillbaka 18 000 kronor per år.
  • Du kan maximalt få tillbaka för 30 000 kWh/år (per anslutningspunkt).
  • Det är elnätsägaren som ansvarar för att lämna in kontrolluppgift till skatteverket på din inmatning och ditt uttag.

Läs mer om reglerna på Skatteverket