Bidrag för solcellsinvestering

Solcellsstöd

Från den 1 januari 2021 ersätts investeringsstödet med ett grönt skatteavdrag

 

Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Det nya gröna avdraget är uppbyggt på samma sätt som det nuvarande rot- och rutavdraget, det vill säga att avdraget görs direkt på fakturan. Det blir på så vis enklare och mer lättillgängligt att använda, till skillnad från investeringsstödet som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

Krav för det nya stödet

  • Du är minst 18 år gammal
  • Du är bosatt i Sverige eller skattar för minst 90 % av din inkomst här
  • Du har betalat tillräckligt med skatt för att kunna nyttja skatteavdraget
  • Du kan maximalt få 50 000 i skatteavdrag per person och år
  • Du bor helt, eller delvis i bostaden där det avdragsgilla arbetet utförs
  • Du äger minst en andel av bostaden där arbetet utförs
  • Det gröna teknik-bidraget kan inte kombineras med ROT-avdraget