Elbil o Laddstolpen utanför kontoret

Elbilsladdning

Ladda din elbil

Elbilsmarknaden växer med stormsteg och det blir mer och mer aktuellt att kunna ladda elbilarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Den bästa laddplatsen för en elbil är på dess ordinarie parkeringsplats, dvs vid boendet eller arbetet. För att uppnå en snabb och säker laddning kan man installera en vägghängd laddbox eller en fristående laddstolpe intill parkeringsplatsen. Det går även att ladda bilen med ett jordat utomhusuttag men då är det viktigt att elinstallationen har kontrollerats av en elektriker så att den klarar en hög belastning under en längre tid, annars finns det risk för brand. 

Läs mer om de publika laddstationerna i Gislaveds kommun.

Laddstation för lastbilar i Gislaved har öppnats för publik laddning

2023-12-05 invigdes Gislaveds nya publika laddstation som vi hoppas blir en viktig kugge i regionens infrastruktur för godstransporter.

Laddaren är ytterligare ett steg för att bidra till energiomställningen i samhället, till elektrifieringen i Gislaveds kommun och för Jönköpings län. Stationen erbjuder två supernabbladdare för laddning av två tyngre fordon samtidigt (även elbilar kan anslutas). Gislaved Energi hoppas att etableringen  blir en viktig del för att minska utsläppen från transportsektorn och ge förutsättningar för företag och åkerier att snabbt kunna ladda sina fordon.

Gislaved energi har låtit uppföra laddstationen med hjälp av bidrag från Energimyndighetens satsning för att etablera supersnabbladdare i kommunen. Snabbladdarna erbjuder upp till 400 kW kontinuerlig effekt.

Landshövdingen i Jönköpings län Helena Jonsson höll invigningstal tillsammans med Gislaved Energis VD Hans Brunström och styrelsens ordförande Bengt-Anders Johansson. I talen påtalade alla vikten av att omställningen fortsätter och att elektrifieringen är en viktig del i framtidens utveckling. På plats var också en ellastbil från Västbo transport och Thomas Gustavsson såg till att lastbilen laddades.

Helena Jonsson landshövding i Jönköpings län framhävde i sitt tal att platsen är viktig. Det finns många företag i området och flera större vägar som binder samman södra Småland med resten av Sverige. Landshövdingen klippte bandet till laddstationen och förklarade laddstationen invigd.

Invigningen avslutades med trevligt glöggmingel ute i ett fantastiskt vackert vinterlandskap vid laddstationen på Stegvägen i Gislaved.