laptop-762548_1920.jpg

Bidrag för bredbandsutbyggnad

Bakgrund

Styrelsen i Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har beslutat att möjliggöra för marknadens aktörer (både företag och fiberföreningar) att ansöka om stöd för utbyggnad av IT-infrastruktur (bredband) inom Gislaveds kommun. Fiberföreningar, nya som äldre, har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd.

Idag har inte alla invånare och företagare i Gislaveds kommun möjlighet att erbjudas bredband. Stödet är tänkt att skapa förutsättningar för marknadens aktörer att kunna bygga ut bredband till de områden som idag inte kan erbjudas fiberanslutning.

Företaget (alt. fiberföreningen) behöver ta ett helhetsansvar för projektet/projekten så att bredband byggs ut till aktuellt område och att kunder erbjuds fiberanslutning.

Det är styrelsen i GEK som beviljar stöd efter godkänd ansökan. Bidrag kan inte sökas i efterhand för en redan färdigställd fiberutbyggnad i ett område.

Anmäl ert intresse i formuläret nedan, så kontaktar vi er och berättar mer om förutsättningarna för att söka bidraget.

 

 

 

fiberförening alt. företag
Var det ligger, hur många som kan få bredband tex