ISO 14001

Vårt miljöarbete

Vad gör vi för miljön? Miljöarbetet har två ben, dels hur vi sänker vår egen miljöpåverkan och dels hur vi kan hjälpa våra kunder att sänka sin miljöpåverkan.

Vår egen miljöpåverkan

 • Vi är certifierade enligt ISO 14001. Här kan du se vårt certifikat.
 • Vid utbyte av bil väljer vi bilar med så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Vid arbete med värmeproduktionen, arbetar vi med att hålla hög andel förnybara bränslen
 • Använda miljövänliga alternativ inom kemikalieanvändning mm.
 • Minska vårt avfall

Våra kunders miljöpåverkan

 • Vi erbjuder 100 % förnybar el från vind, sol, vatten och biobränsle. För alla konsumenter ingår det i elpriset.
 • Vi konverterar kunder från gas och oljeeldning till fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen, främst skogsråvara.
 • Vi producerar egen lokal förnybar el från vatten, sol och vind som vi kallar Naturel.
 • Vi  erbjuder energitjänster för att hitta sätt att använda el och värme mer effektivt.
 • Vi installerar laddstolpar för att det ska bli enklare att köra elbil.
 • Vi installerar solceller hos oss själva och hos våra kunder. Vi köper den el som våra solproducenter tillverkar.

 

Vår hållbarhetsrapport

Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och hitta statistik.

Vår miljöpolicy

Miljöpolicy för Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi AB (nedan benämnt Gislaved Energi)

Gislaved Energi arbetar med produktion och distribution av hållbar energi i form av el, värme, ljus och energitjänster.

Vi skall minska påverkan av miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi vill genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna i vår organisation skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall integreras i alla delar av vår verksamhet och ständigt utveckla vårt kunnande om energisystemets effekter på hälsa och miljö.

Alla anställda på Gislaved Energi har ett miljöansvar. Vi skall:

 

 • Uppfylla bindande krav och förordningar i gällande lagstiftning.
 • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
 • Så långt möjligt hjälpa våra kunder med energieffektivisering och 
  miljövänliga lösningar.
 • Eftersträva att välja produkter som är skonsamma mot miljön och   
  kan återanvändas.
 • Begränsa våra utsläpps- och avfallsmängder.
 • Utbilda och engagera samtliga anställda i vårt miljöarbete
 • Tillhandahålla en öppen och korrekt miljöinformation.'