Vår egen elproduktion

Vår solproduktion

Vi har två solproduktionsanläggningar i drift idag. Dels en vid vårt kontor som installerades 2007 och är på 7 kW och producerar ca 6000 kWh per år. 

Vi har också en anläggning på taket av vår ena fastbränslepanna på Mossarp i Gislaved. Den installerades 2016 och är på 47,8 kW och producerar årligen ca 36 000 kWh som främst används för eldrift av pumpar i anläggningen.

Under våren 2020 har vi satt upp en solcellsanläggning på Mårtensgatan som är på 70 kW och kommer producera ca 55 000 kWh per år. 

 

Vår vindkraft

Vi är delägare i Klämman Vind som äger 2 vindkraftverk i Klämman utanför Reftele. Dessa verk har en installerad effekt på 3300 kW per verk och en årsproduktion på ca 24 GWh (24 000 000 kWh).

 

Här kan du läsa om hur det gick till när vi byggde vindkraftverken.

 

Vår vattenkraft

2001 köpte vi Gyllenfors Kraftstation. 2008 renoverade vi kraftstationen och bytte turbin mm. 

Fakta Gyllenfors kraftstation
Byggår 1936
Effekt 1000 kW
Normal fallhöjd  9 meter
Årlig produktion 6 000 000 kWh