Monia Knutsson Processautomation TEL:0371-589103 mm.knutsson@gislavedenergi.se
Gyllenfors vattenfallet närbild

Vår egen elproduktion

Vår energipark

Gislaved Energi är med i projektet som just nu bygger en AI-styrd energipark i Gislaved. Parken ska bestå av tre komponenter i ett unikt energikoncept. Lösningen består av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med återvunna bilbatterier och framöver också vätgasproduktion. Just nu pågår förberedelser för att energiparken ska kunna vara klar för driftsstart 2024. 

Du kan följa bygget via webbkamera: https://gislaved.natverkskamera.se/

Vill du läsa mer om projektet gå via länken till Gislaved Energiparks hemsida: Välkommen | Gislaved energipark (gep.nu)

Vår solproduktion

Vi har tre solproduktionsanläggningar i drift idag. Vi har en vid vårt kontor som installerades 2007 och är på 7 kW och producerar ca 6000 kWh per år.

Under 2020 installerade vi ytterligare en solanläggning vid vårt kontor som i första hand ska producera el till vår egenförbrukning på kontoret. Den anläggningen är på 70 kW och beräknas producera ca 55 000 kWh per år.

Vi har också en anläggning på taket av vår ena fastbränslepanna på Mossarp i Gislaved. Den installerades 2016 och är på 47,8 kW och producerar årligen ca 36 000 kWh som främst används för eldrift av pumpar i anläggningen.

 

Vår vindkraft

Vi är delägare i Klämman Vind som äger 2 vindkraftverk i Klämman utanför Reftele. Dessa verk har en installerad effekt på 3300 kW per verk och en årsproduktion på ca 24 GWh (24 000 000 kWh).

 

Här kan du läsa om hur det gick till när vi byggde vindkraftverken.

 

Vår vattenkraft

2001 köpte vi Gyllenfors Kraftstation. 2008 renoverade vi kraftstationen och bytte turbin mm. 

2021 Köpte vi Vikafors Kraftstation. En raritet som byggdes 1914, men som är en modern anläggning tack vare de investeringar som gjorts av tidigare ägare. 

Fakta Gyllenfors kraftstation
Byggår 1936
Effekt 1000 kW
Fallhöjd  9 meter
Årlig produktion 6 000 000 kWh

Fakta Vikafors kraftstation
Byggår 1914
Effekt 260 kW
Fallhöjd  20 meter
Årlig produktion 700 000 kWh