Emblem 2018.png

Ökning av vårt NKI-resultat för fjärde gången i rad!

Supportföretaget TMJ Group AB har genomfört en kundundersökning på uppdrag av Gislaved Energi.

Undersökningen bygger på slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder och visar att Gislaved Energi når en mycket hög kundnöjdhetsnivå med ett nöjdhetsindex på 81,67 (skala 0-100). Resultatet ger betyget ”Mycket väl godkänt” i kundnöjdhet enligt Supportföretagets dynamiska energibolagsindex.

Gislaved Energi hamnar som bolag på plats nummer sex (6) i hela landet inom denna jämförbara kategori (Energibolagsindex).

Det är ett mycket glädjande resultat som visar att våra kunder uppskattar vårt långsiktiga arbete för goda kundrelationer och för hög kvalitet inom våra tjänster, säger bolagets VD Hans Brunström. Vi arbetar ständigt för att ge alla våra kunder den bästa servicen och för säkra leveranser inom våra olika verksamhetsområden, avslutar VD Hans Brunström.

Nöjdhetsindex berör följande frågeområden:

  1. Spontan uppfattning
  2. Tillgänglighet
  3. Bemötande
  4. Kompetens
  5. Tydlighet i besked/svar
  6. Hjälp vid störning/avbrott - Leveranssäkerhet
  7. Hemsida
  8. Klagomålshantering
  9. Fakturaförståelse
  10. Prisvärdhet