Sladd 1080X1350

Varje kWh räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Klicka här för att hitta information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.