Strömavbrott Gröna Vägen och LIndvägen

På grund av ett påkört kabelskåp måste vi bryta strömmen för boende runt Lindvägen och Gröna vägen. Vi beräknar att strömmen ska vara på igen senast kl 17.00.