Schysst elhandel mindre.jpg

Schysst elhandel

Gislaved Energi är certifierade enligt Schysst elhandel, en ny märkning som hjälper dig som kund att göra ett tryggt val av elbolag!

Det är branschorganisationen Energiföretagen Sverige som har tagit fram och står bakom Schysst elhandel. Bakgrunden till att märkningen togs fram var att de vill skapa en tydligare och mer lyhörd energibransch och ge kunden en enkel möjlighet att sortera bort de elbolag som använder fula metoder i sin försäljning.

Vi har alltid arbetat i enlighet med de kriterier som certifieringen innehåller och därför var det självklart för oss att göra certifieringen.

För att certifieras har vi genomgått en noggrann revision där vi måste klara följande krav:

Kraven innefattar att vi:

 1. följer de allmänna avtalsvillkor som finns
 2. tar särskild hänsyn till utsatta kunder
 3. alltid är en tydlig avsändare
 4. endast sluter avtal med nätkunden
 5. har en enkel och korrekt beskrivning av vår produkt
 6. har tydlig och korrekt prisinformation
 7. har en korrekt fullmaktshantering
 8. informerar kunden om det tecknade avtalet innan leveransstart
 9. informerar kunden om sin ångerrätt
 10. informerar kunden om sina rättigheter och hur eventuella klagomål kan lämnas
 11. har en god kundservice och tillgänglighet
 12. tar ansvar för eventuella underleverantörers agerande
 13. har kvalificerad personal
 14. har en god kreditvärdighet
 15. har åtskillnad mellan elhandel och nätbolag
 16. har en utsedd ansvarig som ser till att dessa löften uppfylls