Pengar Balans Bild

Rörligt eller fast elpris?

Sedan något år tillbaka erbjuder vi bara rörliga avtal och branschens fortsatta rekommendation är att ha ett på rörligt avtal.

Den varierade och kraftiga prisutvecklingen under det senaste året beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. Det finns alltid en oro inför vintern eftersom elbehovet inom landet ökar när det blir kallt men förutsättningarna just nu ser bättre ut än förra året och senaste tidens regnande leder till att vattenmagasinen fylls på.

Det finns en stor osäkerhet i elprisutvecklingen framåt och riskerna i fastprisavtal har ökat enormt mycket. På grund av detta har priset på fasta avtal blivit orimligt dyra. Vi vill inte låsa in dig i dyra, sannolikt dåliga och långa fastprisavtal där du betalar ett högt elpris varje månad under hela avtalsperioden, därför erbjuder vi just nu endast rörliga avtal med olika elpris varje månad.

Jämförelse med årskostnad vid olika elpriser och förbrukningar:

Elnätskostnader tillkommer.