Röjningsarbete

Röjningsarbete pågår

Från och med idag, 30 maj, och ungefär två-tre veckor framåt arbetar vi med röjning av träd och sly i våra kraftledningsgator och runt nätstationer på vårt elnät på landsbygden. Vi har anlitat ett externt företag som hjälper oss med detta arbete och vi arbetar för att inte elleveransen ska påverkas. Syftet med linjeröjning är att säkra elleveransen vid till exempelvis hårdare vind eller snöfall.