blandbild.jpg (1)

Renovering av Gyllenfors Kraftstation

Arbetet på Gyllenfors kraftstation fortlöper som planerat. Större delen av gjuteriarbeterna är slutförda och en ny gångbro är på plats.

Allt har gått väldigt bra och dammkonstruktionen som är ifrån 1930 talet har visat sig varit väldigt välbyggd och en bra grund att bygga nytt på. Mittgåtarna eller facken för de tre nya planluckorna är färdiga och det återstår att sätta luckorna på plats samt elautomationen kring detta. Planeras att besiktigas i oktober 2019.