Renovering av Gyllenfors Kraftstation

Nu startar vi upp renoveringen av Gyllenfors Kraftstation, där vi bland annat ska byta ut luckor.

Luckor ska bytas ut mot nya planluckor. Vi kommer även att renovera och gjuta om skibord samt bygga en ny gångbro över Nissan. Arbetet planeras att pågå från maj till slutet av september 2019.