Prishöjning fjärrvärme

Vi höjer priset på fjärrvärme from 1/9-2023

En turbulent omvärld med högt inflationstryck och framför allt kraftigt stigande bränslepriser innebär att vi nu aviserar en prishöjning för fjärrvärmen. Prisjusteringen innebär att fjärrvärmepriset från och med den 1 september 2023 ökar med 15 öre/kWh, vilket för uppvärmningen av en villa, 15 MWh/år, innebär en genomsnittlig kostnadsökning med cirka 190 kronor per månad inklusive moms.

Prisutvecklingen för fjärrvärmen har varit gynnsam under ett stort antal år och vi har i dag bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet enligt den årliga Nils Holgersson rapporten.

I slutet av 2022, gjorde vi en mindre höjning även den motiverad av stigande priser för de bränslen vi använder i vår värmeproduktion, huvudsakligen skogsflis och pellets. Höjningen från och med 1/9-2023 är ytterligare en anpassning på grund av att bränslepriset fortsätter att öka kraftigt.