mossarp3.JPG

Flispannan anländer till Mossarp

Nu lyfts delarna till den nya flispannan på plats bredvid den befintliga pannan i Mossarp.

På den övre bilden kan man se när de lyfter panndelen på plats efter ugnsdelen som är den röda konstruktionen.

Borrning under Anderstorpsån

 

I Anderstorp har vi borrat under ån och dragit igenom ett 120 meter långt fjärrvärmerör. Som djupast under ån ligger röret ca 10 meter under markytan. Först är det en bild på röret som ska dra igenom det förborrade hålet under ån. På andra bilden ser ni kabeln som dragits igenom helt och som nu ska fästas vid fjärrvärmeröret som sedan dras igenom hela vägen under ån och upp kanske 50 meter efter ån.

BIld på röret

här ska röret dras under mark.