HVO pressbild.jpg

På väg mot 100% fossilfri verksamhet

Vi blir nu 100% fossilfria vid vår värmeproduktionsanläggning för fjärrvärme i Mossarp Gislaved. Istället för fossil olja som tidigare använts till effektreserv används nu den förnybara biodieseln HVO 100. HVO 100 används numera också i våra arbetsfordon samt att vi sedan tidigare använder fossilfri elkraft då vi och våra kunder laddar elfordon.

Detta är HVO

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel som kan blandas i diesel eller kan ersätta diesel i dieselmotorer. HVO framställs genom att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter processas med vätgas under inverkan av en katalysator. Fettsyror reagerar med vätgas vid hög temperatur och under högt tryck, vilket skapar kolvätekedjor som är identiska med dieselolja. Den enda skillnaden mot fossil diesel är att HVO har något lägre densitet och energiinnehåll.

Källa: https://teknikensvarld.se/hvo100-raddaren-i-dieselnoden/