Transformatorstation sommar (1)

Omläggning av elnätet

Vi kommer att göra en större omläggning av elnätet 21 och 22 augusti.

Omläggningen kommer inte att påverka er som kund men vi ber er att om möjligt försöka ta ut så lite effekt som möjligt under denna dag.

Vi ett ev strömavbrott kontaktas vår jour på 0371-589120.