16310323-pengarna-pa-bordet.jpg

Förändring av energiskatten

Från och med 1 januari 2024 höjs energiskatten till 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inklusive moms)

Du kan läsa mer om detta på Kraftig indexuppräkning på energiskatten på el 2024 beslutad - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)