Energiskatten för el höjs från 1 januari 2019

Från och med 1 januari kommer energiskatten för el att höjas med 2 öre inklusive moms.

Energiskatten på el är idag 33,1 öre/kWh exklusive moms (41,4öre/kWh inklusive moms). Den 1 januari 2019 höjs energiskatten till 34,7 öre/kWh (43,4 öre/kWh inklusive moms).