Kabeldragning

Nätavgifter och energiskatt för 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjer vi den rörliga delen på elnätsavgiften med 1,95 öre/kWh. Energiskatten indexjusteras vilket innebär en höjning med 0,75 öre/kWh.

Säkringskunder

För en lägenhet med hushållsel (2000 kWh/år) blir det en höjning med ca 54 kr/år.

För en villa med hushållsel (5000 kWh/år) blir det en höjning med ca 135 kr/år.

För en villa med hushållsel och värme (20000 kWh/år) blir det en höjning med ca 540 kr/år.

Höjningen beror i huvudsak på våra ökade kostnader för regionnätet.

Energiskattens höjning är ett beslut av regeringen.

Effektkunder

För lågspänning effektkunder höjs den rörliga avgiften med 0,5 öre/kWh + moms.

För högspänning effektkunder höjs den rörliga avgifter med 0,4 öre/kWh + moms.

Fullständiga prislistor hittar du här.