Kartskiss Kvarnstigen

Grävning i gatan på kvarnstigen

Under v 33 börjar vi gräva fjärrvärmekulvert på Korsningen Nygatan/Lomells Väg samt på kvarnstigen. Kulverten beräknas vara färdig senast v 40. Detta kan innebära begränsad framkomlighet tidvis.