NKI Emblem

Fantastiska svar från vår kundundersökning!

Tack till alla kunder som var med och bidrog med sina svar i vår kundundersökning. Våra kunder är extra nöjda när det gäller vår service och vårt bemötande, med mycket beröm för trevligt, kompetent och snabbt bemötande. Många kunder uppskattar också vårt miljöarbete och att vi är lokala. Vi är jätteglada över våra kunders positiva respons på vår service och att våra tjänster stämmer väl med våra värdeord – Närmare, Enklare och Snabbare!

Gislaved Energi Ligger på 3:e plats när vi jämförs med 90 andra svenska energibolag!

I undersökningen jämförs vi inom flera olika områden, som tex. Bemötande, Leveranssäkerhet, Miljöengagemang, Kompetens. Undersökningen görs av det oberoende företaget Supportföretaget. Bolagen som jämförs i vår ranking liknar oss och har minst 4 affärsområden i sin portfölj och har minst 4 000 uttagspunkter i sitt elnät. Gislaved Energis affärsområden som jämförs är Fjärrvärme, Elnät, Elhandel och Vindandelar.

Vi är otroligt stolta över det fina resultatet och vi kommer fortsätta utveckla oss och behålla vår goda tillgänglighet. I undersökningen fick kunderna beskriva oss med valfritt ord och de tre vanligaste orden för att beskriva oss är Bra, Lokalt och Fungerar.