Eklöv hösten.jpg

Kontoret stängt

Kontoret är stängt onsdagen den 21 november och torsdagen den 22 november pga personalutbildning. Vi är åter på fredag 23 november. Vid brådskande ärenden som elavbrott eller liknande kontakta vår jour på 0371-589120. Välkommen åter.