julgransinlämning 2020.jpg

Tjugondag Knut på Mossarp

På Tjugondag Knut hade vi öppet på Mossarp och ett 130-tal granar lämnades in.

Granarna kommer att flisas och användas för fjärrvärmeproduktion. Vi bjöd på fika och korv med bröd. För varje gran kommer ett träd att planteras i Afrika. Det var andra året som vi har öppet för graninlämning vid Tjugondag Knut.