klippa band

Invigning ORC

Lyckad invigning av vår nya anläggning för kraftvärmeproduktion i Mossarp!

Nu har vi invigt vår nya anläggning för elkraftsproduktion i Mossarp. Vi bjöd på snittar, cider, tårta och annat tilltugg till de inbjudna gästerna.

Vi är glada att kunna producera både fjärrvärme och elkraft i samma anläggning och går i linje med våra ambitioner att öka andelen förnybar energi i kommunen, säger VD för Gislaved Energi, Hans Brunström.

Anläggningen kommer att leverera minst 770 000 kWh el årligen och därmed minska våra interna elkostnader i fjärrvärmeproduktionen och bolaget blir i det närmaste självförsörjande på elkraft vid fjärrvärmeverket.

Den nya kraftvärmemodulen medför en utsläppsminskning av 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av s.k. europeisk marginalel. Detta kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1 037 varv runt jorden. Riktigt bra tycker vi!