Elnätsavgifter 2018

På grund av ökade kostnader och investeringar i elnätet höjs elnätsavgifterna med i snitt 4 % från och med den 1 januari 2018.

För en villakund med hushållsel (5000 kWh/år 16 A huvudsäkring) blir höjningen 18 kr/månad och för en villakund med elvärme (20 000 kWh/år, 20 A huvudsäkring) blir höjningen 25 kr/månad.

De nya nätavgifterna hittar du på vår hemsida http://gislavedenergi.se/sv/el/elnat/elnatsavgifter/.