Transformatorstation sommar (1)

Höjda elnätsavgifter

From 2017-08-01 höjer vi våra elnätsavgifter

Vi höjer vår abonnemangsavgift med 41 kr/år inklusive moms för alla våra säkringskunder.

För effektkunder höjs elöverföringsavgiften med 0,2 öre/kWh exklusive moms.