sol speglas i vatten

Höjd effektgräns på solceller

Från den 1 juli 2021 utvidgas undantaget från skatteplikt för egenproducerad solel från 255 kilowatt till 500 kilowatt

Den som har en större solcellsanläggning och producerar el som används i fastigheten så har den egenanvända elen tidigare varit skattepliktigt om solanläggningen varit större än 255 kW. Denna gräns har nu utökats till 500 kilowatt.