Elpriser (1)

Höga elpriser ger höga fakturor

Exceptionellt höga elpriser i december ger höga fakturor. På bilden visas det rörligt elpriset inkl moms för 2020 respektive 2021 för elområde 3. Läs mer om varför elpriset blev så högt i december.

Eftersom el inte går att lagra så är elpriset alltid beroende av de aktuella förhållandena, inte minst vad gäller väder och vind.

Våra elpriser blir mer sammankopplade med Europas elpriser då fler kablar till kontinenten byggts vilket leder till att de höga kol och gaspriserna i Europa påverkar de svenska priserna i större utsträckning. 

December blev en kall torr månad som ökade förbrukningen och försämrade den hydrologiska balansen (vatten i magasin, grundvatten och snö) samt ganska lite vind. Detta i kombination med höga europeiska priser på gas och kol gjorde att det svenska elpriset nådde rekordnivåer under december. 

Vad händer nu i januari då? Ja det beror mycket på vädret såklart, men de första dagarna har elpriset varit lite måttligare, men priset är fortfarande högt och vi räknar med att elpriserna kommer vara höga under resten av vintern.

Vem sätter priserna då? El handlas på en elbörs som heter Nordpool och precis som med andra råvarubörser styrs priset av utbud och efterfrågan.