kartbild järnvägsgatan.JPG

Grävarbete på Järnvägsgatan i GIslaved

Under v 13 börjar vi gräva fjärrvärmekulvert på Järnvägsgatan. Kulverten beräknas återfyllas i slutet på v 14. Övergrävning av Järnvägsgatan är planerad till natten mellan tisdag och onsdag v 13. Vi arbetar för att det ska vara uppgrävt så kort tid som möjligt.