GDPR

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft

Vi skyddar dina personuppgifter

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen. Den kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av det data som vi sparar hos oss.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna använda de tjänster som du har från oss.

Var kommer uppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare eller hyresvärdar.

Vilka rättigheter har du?

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtalsförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, på telefon 0371-589110 eller e-post kundservice@gislavedenergi.se