sol.png

Förslag på skatteavdrag vid investering i solceller

Efter ansökningsstoppet av investeringsstöd för solceller som regeringen införde i somras kommer nu ett budgetförslag från regeringen om skatteavdrag för gröna investeringar.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit ett avdrag för gröna investeringar. Avdraget kommer kunna användas av privatpersoner som vill installera grön teknik såsom solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet. Detta stöd kommer bli enklare jämfört med den gamla modellen och man är inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslagna till investeringsstöd för solceller.

Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/