Flygtermografering

Flygtermografering

Gislaved Energi kommer i början av 2024 leta läckor med värmekamera från flygplan Flygtermografering – läcksökning från ovan med högupplösta värmekameror.

Inom kort kommer vi att genomföra en flygbaserad läcksökning av vårt fjärrvärmenät med hjälp av en avancerad värmekamera, så kallad termografering. Flygningen måste genomföras på nattetid. Under genomförandet kommer flygplanet som samlar in bilderna flyga fram och tillbaka över fjärrvärmenätet på cirka 800 meters höjd och arbetet kommer pågå i några timmar varje gång.

Genom att hitta läckor i fjärrvärmenätet kommer vi kunna göra underhåll på ett effektivt sätt och därmed håller vi nere kostnaderna mot kund. Samtidigt gör vi stora steg för klimatet genom att minska vårt ekologiska fotavtryck och förebygger såväl infrastruktur- som personskador.