Fjv Reftele

Nu bygger vi fjärrvärme i Reftele

Under hösten 2023 kommer vi bygga ny fjärrvärme till Krongatan 1-8 i Reftele.

Vi kommer gräva utmed Ölmegatan under augusti-nov 2023. Har du några frågor om grävningen eller frågor om fjärrvärme kontakta oss gärna på tel 0371-589110