Elprisstöd

Stödet som ska betalas ut i februari rör kunder i elområde 3 och 4 i södra Sverige och omfattar förbrukning under perioden 1 oktober 2021 tom 30 september 2022. Den person som stod på elnätsavtalet 17 november 2022 är den som får elstödet.

För hushåll i elområde 3 uppgår elpriskompensationen till 50 öre per förbrukad kWh under perioden. För de med förbrukning i elprisområde 4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

Läs mer på Svenska Kraftnät om elstödet

Du som privatkund behöver anmäla ditt bankkonto till Swedbank. Läs mer på Försäkringskassans hemsida. 

Utbetalning elstöd Försäkringskassan