Elens Dag 23 Januari

hELa Sverige hjälps åt!

Energibranschen firar elens dag den 23 januari och vi uppmärksammar det. Nu när energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd gäller det att hela Sverige hjälps åt för att spara el. Temat i år är energieffektivisering.

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Varför ska vi använda mindre el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. Dessutom ger en lägre efterfrågan generellt ett lägre elpris.  

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.  

Vi visar solidaritet

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Mer information

Energimyndighetens webbplats finns tips för vad du kan göra för att spara el och energieffektivisera hemma hos dig.

Din insats ger effekt: Om elsystemet och hur vi kan hjälpas åt att minska risken för effektbrist. Läs mer på Svenska Kraftnäts hemsida:

Tema: Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist | Svenska kraftnät (svk.se)