Fjv Avbrott

Driftstörning fjärrvärme

Begränsad framkomlighet under v15 och avbrott på fjärrvärmeleveransen den 12/4-2024 på Smålandiagatan och Ljungvägen.

Under hela vecka 15 kommer vi gräva på och utmed Smålandiagatan bakom Jysk, så framkomligheten kommer vara begränsad och på fredag 12/4 kommer vägen vara helt avstängd. Skyltar är uppsatta att man ska välja en annan väg.

Avbrott på fjärrvärmeleveransen den 12/4-2024 från kl. 7 till ca kl. 16 på Smålandiagatan och Ljungvägen.

De berörda fastigheterna kommer under denna tid inte ha något varmvatten och någon värme.
Vid frågor kontakta oss på tel 0371-58 91 00