Byte av elmätarna

Med start i oktober 2019 kommer vi att byta ut cirka 3 000 elmätare hos våra kunder i Gislaved.

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ge förutsättningar för dig att vara mer delaktig och aktiv. De nya mätarna gör det möjligt för dig att ta del av dina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning.

De nya mätarna kommer att mäta din elförbrukning per timme, kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning och har automatisk avbrottsregistrering.

Läs mer här om projektet.