Dina rättigheter

Vi följer branschens Allmänna avtalsvillkor, du hittar dem nedan.

Allmänna avtalsvillkor Konsument El

Allmänna avtalsvillkor Konsument Elnät

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare El

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare Elnät

Allmänna avtalsvillkor Högspänning Elnät

GDPR-Dina rättigheter

 

   

Så här gör du om du inte är nöjd eller om du har några klagomål

Kontakta i första hand vår kundservice eller genom att fylla i formuläret. Är du inte nöjd med det svar du får från oss finns det andra organ för information och tvistlösning. Nedan finner du länkar till några av dessa. 

Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm.

 

Hallå konsument

Allmänna reklamationsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Fjärrvärmenämnden (energimyndigheten.se)

Konsumentvägledning Gislaveds Kommun

 

Ångerrätt vid distansavtal

Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt för avtal som har tecknats på distans. Ångerfristen börjar från det datum du fått avtalsbekräftelsen. Du kan ångra dig muntligt eller skriftligt. Vill du använda Konsumentverkets ångerblankett hittar du den på deras hemsida. Du kan också hämta blanketten som pdf här.