faktura.JPG

Så här ser din faktura ut

Här kan du se hur din faktura ser ut och få lite förklaringar till de olika posterna som den består av.

Elnätsfaktura och elhandelsfaktura

Elhandelsfaktura för dig som äger vindandelar

Faktura för kunder med effektabonnemang

Fjärrvärmefaktura

Faktura för dig som är mikroproducent och producerar och säljer el