Panna Reftele2.JPG

Allmänt om fjärrvärmen i Reftele

Vår panna i Reftele förser Ölmestadskolan och äldreboendet Solbacka, samt ytterligare ett flertal fastigheter i centrum med värme. Pannan består av en brikettpanna på 1000 kW med två brikettbrännare, samt två elpannor på 495 kW var för reservkraft.

Är du intresserad av fjärrvärme kan du skicka in en intresseanmälan, eller kontakta oss på 0371-589110.

Under hösten 2023 kommer vi bygga fler fjärrvärme anslutningar i Reftele till Krongatan 1-8. Vi kommer gräva på Ölmegatan under augusti - november.

Aktuell statistik

Här kan du se statistik på vår bränslemix 2022.

 

 

Priser

Kontakta oss för aktuell prislista.

 

Karta över fjärrvärmenätet