Allmänt om fjärrvärmen i Reftele

Vår panna i Reftele förser Ölmestadskolan och äldreboendet Solbacka, samt ytterligare några fastigheter i centrum med värme.Pannan består av en brikettpanna på 1000 kW med två brikettbrännare, samt två elpannor på 495 kW var för reservkraft.

Är du intresserad av fjärrvärme kan du skicka in en intresseanmälan, eller kontakta oss på 0371-589110.

Aktuell statistik

Här kan du se statistik på vår bränsle och kundmix.

Statistik fjärrvärme Reftele 2018

Priser

Aktuella fjärrvärmepriser hittar du här

 

Karta över fjärrvärmenätet