Fjärrvärme på övriga orter

Broaryd

I Broaryd byggde vi 2011 en modern pelletspanna som försörjer skolan samt några villor. Det finns en oljepanna som reservkraft.

Burseryd Bureskolan

I Bureskolan bytte vi ut den gamla brikettpannan till en ny. Bränslet kommer ifrån Lida (sågverket). Reservkraft finns i form av en oljepanna.

Burseryd Ekbacken

Vi levererar värme till äldreboendet samt till den närliggande förskolan. Här producerar vi värme med hjälp av en brikettpanna och kommunen har egen reservkraft.