Vybild Mossarp2

Fjärrvärmen i Gislaved-Anderstorp

Allmänt om fjärrvärmen i Gislaved och Anderstorp

Vi påbörjade utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved under 2011 då vi kopplade ihop Henjaområdet med Gisleområdet, två separata nät till en helhet.

Sedan byggde vi den första skogsflispannan i Mossarp. 2017 började vi bygga fjärrvärme till Anderstorp och parallellt med det byggde vi skogsflispanna nummer 2 i Mossarp.  Båda pannorna har avancerad reningsteknik och är bestyckade med rökgaskondensering som tar tillvara på de höga gastemperaturerna och återför dem som varmvatten in i fjärrvärmenätet.

Utöver dessa två flispannor finns reservpannor på olika platser i nätet.

Idag producerar vi närmare 50 GWh värme i Gislavedsnätet.

Är du intresserad av fjärrvärme kan du skicka in en intresseanmälan, eller kontakta oss på 0371-589110.

 

Aktuell statistik

Här kan du se statistik på vår bränslemix 2022.

 

Primärenergifaktor 2022 Klimatpåverkan 2022
0,04 11,57 g CO2/kWh

Primärenergifaktor är ett mått på resursanvändning. Ju lägre siffra desto bättre resursanvändning. Vår primärenergifaktor är mycket låg.

Klimatpåverkan räknas som utsläpp av koldioxid. Olja har 291 g CO2/kWh.

Priser

Aktuella fjärrvärmepriser hittar du här

Karta över fjärrvärmen i Gislaved