Vybild Mossarp2

Fjärrvärmen i Gislaved-Anderstorp

Allmänt om fjärrvärmen i Gislaved och Anderstorp

Vi påbörjade utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved under 2011 då vi kopplade ihop Henjaområdet med Gisleområdet, två separata nät till en helhet.

Sedan byggde vi den första skogsflispannan i Mossarp. 2017 började vi bygga fjärrvärme till Anderstorp och parallellt med det byggde vi skogsflispanna nummer 2 i Mossarp.  Båda pannorna har avancerad reningsteknik och är bestyckade med rökgaskondensering som tar tillvara på de höga gastemperaturerna och återför dem som varmvatten in i fjärrvärmenätet.

Utöver dessa två flispannor finns reservpannor på olika platser i nätet.

Idag producerar vi närmare 50 GWh värme i Gislavedsnätet.

Är du intresserad av fjärrvärme kan du skicka in en intresseanmälan, eller kontakta oss på 0371-589110.

 

Aktuell statistik

Här kan du se statistik på vår bränslemix 2023.

Primärenergifaktor är ett mått på resursanvändning. Ju lägre siffra desto bättre resursanvändning. Vår primärenergifaktor är mycket låg.

Klimatpåverkan räknas som utsläpp av koldioxid. Olja har 291 g CO2/kWh.

Priser

Aktuella fjärrvärmepriser hittar du här

Karta över fjärrvärmen i Gislaved