Vybild Mossarp2

Fjärrvärmen i Gislaved-Anderstorp

Allmänt om fjärrvärmen i Gislaved och Anderstorp

Fjärrvärmenätet i Gislaved byggdes ut under 2011 från två separata nät till en helhet. Idag säljer vi 26 GWh värme i Gislavedsnätet. Värmen kommer främst ifrån vår skogsflispanna med rökgaskondensering som du kan se vid infarten till Mossarps återvinningsstation. Under 2017-2018 bygger vi en ny flispanna bredvid den befintliga på Mossarp. Dessa två pannor ska försörja Gislavedsnätet samt det nya Anderstorpsnätet.

Utöver dessa två flispannor finn reservpannor på olika platser i nätet.

 

Är du intresserad av fjärrvärme kan du skicka in en intresseanmälan, eller kontakta oss på 0371-589110.

 

Aktuell statistik

Här kan du se statistik på vår bränsle- och kundmix.

bränslemix fjärrvärme Gislaved

 

Primärenergifaktor 2019 Klimatpåverkan 2019
0,07 12,5 g CO2/kWh

Primärenergifaktor är ett mått på resursanvändning. Ju lägre siffra desto bättre resursanvändning. Vår primärenergifaktor är mycket låg.

Klimatpåverkan räknas som utsläpp av koldioxid. Olja har 291 g CO2/kWh.

Priser

Aktuella fjärrvärmepriser hittar du här

Karta över fjärrvärmen i Gislaved