Var finns fjärrvärmen?

  • I Gislaved gör vi en utbyggnad av fjärrvärme under ett antal år framåt. Vi har grävt klart i centrum, förutom en del kundanslutningar som görs löpande.
  • I Anderstorp håller vi idag på att bygga ut fjärrvärmen. Idag finns det en panna i Idrottshallen. Den tillsammans med vår nya panna i Mossarp kommer att försörja Anderstorp med fjärrvärme.
  • I Reftele finns ett närvärmenät som går ifrån Ölmestadskolan, där en bioeldad panna är belägen, över vägen och ned till centrum.
  • Vi har ett närvärmenät i Hestra där värmen produceras av det lokala sågverket.
  • I Burseryd driver vi två bioeldade pannor som förser Bureskolan och äldreboendet Ekbacken med värme.
  • Vi driver en biobränsleeldad panna i Broaryd som förser Klockaregården och äldreboendet Lugnet med värme.