fjärrvärmesystem hur det fungerar

Hur fungerar fjärrvärme?

Vi eldar våra pannor med biobränsle från skogen. I panncentralen omvandlas skogens energi till fjärrvärme i form av hetvatten. Detta hetvatten pumpas genom ett kulvertsystem ut till varje kund.

Kunden har en värmeväxlare där värmen överförs till kundens system. Den fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar, som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vattnet som ska värmas cirkulerar. Du kommer aldrig i kontakt med fjärrvärmevattnet, eftersom detta är ett slutet system. Husets värmesystem är också kopplat till växlaren och helt skilt från fjärrvärmesystemet, exempelvis kommer inte varmvattnet i duschen direkt från fjärrvärmenätet.