Beräkning av fjärrvärmepriserna i Reftele

Indexjusteringar

Prisjusteringar på effektavgift och rörlig avgift görs årligen enligt följande index:

Rörlig avgift Större förbrukare

640 kr/MWh i 2009 års prisnivå.

40% indexjusteras med KPI (fram till 2019 med NPI)

60 % indexjusteras med medelvärdet av förädlade träbränslen (briketter och pellets) exkl skatt som beräknas av Energimyndigheten

Formel:

640 kr*40%*P1/P1Bas+640 kr*60%*P2/P2Bas

P1= Årsvärdet av KPI året före leveransåret

P1Bas=KPI 2008 (300,61)

P2=Medelvärdet på förädlade träbränslen ( briketter och pellets) , exkl skatt som beräknas av Energimyndigheten året före leveransåret.

P2Bas=Medelvärdet på förädlade träbränslen för 2008 (271)

 

Effektavgift Större förbrukare

320 kr/MWh i 2009 års prisnivå.

Indexjusteras med KPI (fram till 2019 med NPI).

Formel:

320 kr*P1/P1Bas

P1= Årsvärdet av KPI året före leveransåret

P1Bas=KPI 2008 (300,61)