Prislista Hestra

Prislista villa

Här är den aktuella prislistan för villakunder i Hestraområdet för fjärrvärme.

 

Kundgrupp Effektavgift Rörlig avgift
Villakund 15 kW 469 kr/månad 68,75 öre/kWh
Villakund 20 kW 625 kr/månad 68,75 öre/kWh

Priserna är inklusive moms.Jämförpriser villa inkl moms

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast pris Varav rörligt pris
15 000 kWh 15 938 5 625 10 313
20 000 kWh 19 375 5 625 13 750
30 000 kWh 26 250 5 625 20 625
40 000 kWh 35 000 7 500 27 500

Prislista större förbrukare

Här är den aktuella prislistan för större förbrukare i Hestraområdet för fjärrvärme.

Effektavgift Rörlig avgift
338 kr/kW 634,93 kr/MWh

Priserna är exklusive moms


Effektbehovet beräknas på byggnadens normalårskorrigerade förbrukning dividerat med kategorital 2000.

Prisjusteringar på effektavgift och rörlig avgift görs årligen enligt avtalens index. 

Följ denna länk för att se detaljerna för prisjustering.

 

Jämförpriser större förbrukare inkl moms

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast pris Varav rörligt pris
80 MWh 79 266 16 800 62 466
193 MWh 191 229 40 530 150 699
500 MWh 495 413 105 000 390 413
1000 MWh 990 825 210 000 780 825