Prislista Gislaved

Prislista villa

Här är den aktuella prislistan för villakunder i Gislaved-Anderstorpsområdet för fjärrvärme.

Fast avgift Rörlig avgift
300 kr/månad 65 öre/kWh

Priserna är inklusive moms.Jämförpriser villa inkl moms

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast pris Varav rörligt pris
15 000 kWh 13 350 3 600 9 750
20 000 kWh 16 600 3 600 13 000
30 000 kWh 23 100 3 600 19 500
40 000 kWh 29 600 3 600 26 000

Prislista större förbrukare

Här är den aktuella prislistan för större förbrukare i Gislaved-Anderstorpsområdet för fjärrvärme.

Effektavgift Rörlig avgift
500 kr/kW 400 kr/MWh

Priserna är exklusive moms


Effektbehovet beräknas på byggnadens normalårskorrigerade förbrukning dividerat med kategorital 2000.

Jämförpriser större förbrukare inkl moms

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast pris Varav rörligt pris
80 MWh 65 000 25 000 40 000
193 MWh 156 812 60 313 96 500
500 MWh 406 250 156 250 250 000
1000 MWh 812 500 312 500 500 000