Prislista Gislaved

Prislista villa

Här är den aktuella prislistan för villakunder i Gislaved-Anderstorpsområdet för fjärrvärme.

Fast avgift Rörlig avgift
300 kr/månad 65 öre/kWh

Priserna är inklusive moms.Jämförpriser villa inkl moms

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast pris Varav rörligt pris
15 000 kWh 13 350 3 600 9 750
20 000 kWh 16 600 3 600 13 000
30 000 kWh 23 100 3 600 19 500
40 000 kWh 29 600 3 600 26 000

Prislista större förbrukare

Här är den aktuella prislistan för större förbrukare i Gislaved-Anderstorpsområdet för fjärrvärme.

Effektavgift Rörlig avgift
500 kr/kW 450 kr/MWh

Priserna är exklusive moms


Effektbehovet beräknas på byggnadens normalårskorrigerade förbrukning dividerat med kategorital 2000.

Jämförpriser större förbrukare inkl moms

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast pris Varav rörligt pris
80 MWh 70 000 25 000 45 000
193 MWh 168 875 60 313 108 563
500 MWh 437 500 156 250 281 250
1000 MWh 812 500 312 500 562 500