Rikard Bondeus Teamchef värme TEL:0371-589118 rikard.bondeus@gislavedenergi.se

Fjärrvärme i Anderstorp

Under 2017 kommer vi att börja gräva för fjärrvärmeutbyggnaden i Anderstorp. Under början av 2018 beräknas vår nya flispanna som kommer att leverera värme i nätet att stå klar. Inkoppling av kunder kommer i huvudsak ske under 2018 och framåt.

 

Karta över planerad utbyggnad.

På kartan kan du se vår senaste planering för grävning av fjärrvärmen i Anderstorp. Sträckningen är översiktlig och sträckning och tidsplanering kan förändras under arbetets gång.