fjärrvärme flickan

Fjärrvärme -ett klimatsmart uppvärmningsalternativ

Fjärrvärmens fördelar

Enkelt

Om du väljer att värma ditt hus med fjärrvärme kan du koppla av. Vi ser till att värmen kommer till dig utan att du behöver anstränga dig. Med fjärrvärmen behöver du inte tänka på krävande underhåll eller oroa dig för sjunkande temperaturer. Du slipper bekymra dig om pannor och värmepumpar som plötsligt slutar fungera.

Hållbart

Vi använder närproducerat biobränsle i form av pellets, flis, briketter mm för att transporterna ska bli så korta som möjligt. Med stora pannor blir eldningen effektiv och utsläppen små jämför med att varje hus har en egen panna. Biobränsle bidrar inte till växthuseffekten, då det är ett förnybart bränsle. Restprodukten (askan) kan också användas för att ge näring åt nya plantor i skogen.

Prisvärt

Även din plånbok föredrar fjärrvärme. Du får värme till ett konkurrenskraftigt pris och påverkas inte av ökande el och oljepriser. Ett normalhus med en förbrukning på 20 000  kWh per år som går från el/oljevärme sparar ca 7-10 000 kr per år i uppvärmningskostnad.

 

Hur fungerar fjärrvärme?

 

Vi eldar våra pannor med biobränsle från skogen. I panncentralen omvandlas skogens energi till fjärrvärme i form av hetvatten. Detta hetvatten pumpas genom ett kulvertsystem ut till varje kund.

Kunden har en värmeväxlare där värmen överförs till kundens system. Den fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar, som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vattnet som ska värmas cirkulerar. Du kommer aldrig i kontakt med fjärrvärmevattnet, eftersom detta är ett slutet system. Husets värmesystem är också kopplat till växlaren och helt skilt från fjärrvärmesystemet, exempelvis kommer inte varmvattnet i duschen direkt från fjärrvärmenätet.